poniedziałek, 6 lipca 2015

Nielegalne zawody w PolsceDo najpopularniejszych w Polsce zawodów z czarnej strefy należą dziś sutenerzy, prostytutki oraz dilerzy narkotykowi. Nie brakuje też osób, które nielegalnie produkują papierosy i alkohol.

Prostytucja w Polsce - legalna lecz nie regulowana prawnie.
Wokół najstarszego zawodu świata w naszym kraju uregulowania prawne są zagmatwane i wykluczające się nawzajem. Na podstawie ratyfikowanej w 1952 roku Konwencję w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji ONZ w Polsce obowiązuje zakaz czerpania zysków z prostytucji innych osób, a więc sutenerstwa, stręczycielstwa i kuplerstwa, które wymieniono w kodeksie karnym z 1969 roku. Sama prostytucja natomiast przez polskie prawo zabroniona i karalna nie jest. Konwencja zakazuje natomiast penalizacji i rejestracji prostytutek. W rezultacie zjawisko prostytucji w kraju znajduje się poza kontrolą jakichkolwiek organów oraz regulacjami prawnymi. Nie została również zalegalizowana jako forma działalności świadczonej na rzecz innych osób, a to oznacza, że nie może być przedmiotem umowy w stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej. Czy dochody z prostytucji podlegają organom skarbowym kraju? Artykuł 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach dochodowych mówi, że spod opodatkowania wyjmuje się zyski uzyskiwane z prostytucji, gdyż zgodnie z jego zapisem ustawa ta nie jest stosowana do przychodów pozyskanych z czynności, które nie mogą być przedmiotem skutecznej prawnie umowy. Według ustawodawcy nie można dochodzić zapłaty za czynności seksualne, a więc nie mogą być one przedmiotem umowy cywilnoprawnej. Ostatecznie prostytucja jest w Polsce zajęciem nieopodatkowanym.

Handel narkotykowy z roku na rok przybiera na sile
Handel narkotykami kojarzy się nam przede wszystkim z działalnością osób z kryminalną przeszłością. Okazuje się jednak, że dilerką trudni się coraz więcej osób młodych, studentów, bezrobotnych. Ale dorabiają sobie również osoby mające stałą pracę. Ponadto, sprzedaż narkotyków zaczyna być powoli postrzegana jak każde inne zajęcie, czego przyczyn upatruje się w debacie nad depenalizacją, a nawet legalizacją narkotyków. Ludzie wykształceni i znający języki obce wyjeżdżają raz lub dwa razy za granicę, by przywieźć kokainę czy marihuanę. Biznes jest natomiast zyskowny, gdyż każdy taki wyjazd pozwala zarobić 30 – 40 tysięcy złotych.

Nielegalne zawody a PKB
W 2014 roku, zgodnie z nakazem ze strony Komisji Europejskiej, Główny Urząd Statystyczny po raz pierwszy w historii uwzględnił w wyliczaniu PKB dochody z działalności nielegalnej. Okazało się, że gdyby działalność sutenerów, prostytutek, handlarzy narkotykowych oraz osób nielegalnie produkujących papierosy była opodatkowana, wzrost gospodarczy, który w 2013 roku wyniósł oficjalnie 1,6 procent, mógłby być o 0,1 wyższy. Z szacunków GUS wynika, że zarobki z czarnej strefy w 2013 roku wyniosły 13 mld 21 mln złotych, a więc 0,79 proc polskiego PKB. Na wspomnianą kwotę złożyły się zyski: 657  mln z prostytucji, 2 mld 524 mln z przemytu papierosów, oraz" 9 mld 840 mln złotych z narkobiznesu. Trzeba tez wiedzieć, że GUS nie prowadzi badań w tym zakresie sam. Do swoich wyliczeń wykorzystuje dane ze źródeł zewnętrznych, jak na przykład raporty policji, dane z ośrodków naukowych, a także informacje z ministerstw.
Ponadto, obliczenia dotyczące czarnej strefy są bardzo trudne i mogą być niedokładne. Natomiast dopracowywanie metodologii ze strony Komisji Europejskiej cały czas trwa. Obecnie, zgodnie z wytycznymi Eurostatu, podczas badań uwzględnia się specyfikę każdej nielegalnej działalności. W przypadku prostytucji wartość wylicza się na podstawie iloczynu liczby prostytutek, liczby kontaktów w ciągu roku oraz średniej ceny świadczonych przez nie usług. Analogicznie oblicza się dochody z narkobiznesu, przy uwzględnieniu liczby osób zażywających narkotyki, dawek oraz cen. Jedynie z papierosami sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż mamy do czynienia zarówno z nielegalną produkcją, jak i przemytem.

Więcej danych statystycznych z serwisu Newsweek:
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz