środa, 22 października 2014

Zawód: operator maszyn leśnych


http://www.mascus.plOsoby, które chciałyby wykonywać prace w środowisku leśnym, a jednocześnie interesują się mechaniką i maszynami cięzkimi, powinny zainteresować się zawodem operatora maszyn leśnych. Jakie możliwości daje ta praca? Jakie trzeba mieć predyspozycje i czego można się nauczyć?
Praca operatora maszyn leśnich pozwala jeszcze lepiej poznac las, cechy drzewostanów, jak i dobierać oraz obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w gospodarce leśnej. Kształcenie w zawodzie operatora maszyn ciężkich można odbyć w zasadniczej szkole zawodowej lub na kursie kwalifikacyjnym. Gdy już zdobędzie się zawód, można podwyższyć swoje kwalifikacje na kursie zawodowym i uzyskać zawód technika leśnika, jak i kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym lub technikum dla dorosłych. Uzyskane w ten sposób wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny pozwolą na rozpoczęcie studiów w szkołach wyższych na kierunku leśnictwo.

Cele i zadania zawodowe opratora maszyn leśnych
Operator maszyn leśnych wykonuje prace w dziedzinie gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Wśród jego zadań znajdować się będzie:
§  prowadzenie i obsługa ciągnika oraz urządzeń podwieszanych i doczepianych,
§  obsługa mechanicznych urządzeń służących do załadunku i transportu drewna.
§  obsługa, konserwacja oraz drobne naprawy maszyn i urządzeń leśnych, takich jak wyorywacze, glebogryzarki, sadzarki mechaniczne, opryskiwacze, opylacze i zamgławiacze,
§  pozyskiwanie, sortowanie i obróbka produktów leśnych, jak na przykład drewno,
§  prace konserwacyjne, budowa i naprawa dróg leśnych, rowów melioracyjnych, przepustów, mostków,
§  zalesienia gruntów porolnych, prace przy hodowli i ochronie lasu, pielęgnacja upraw leśnych i młodników,
§  prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej i turystycznego zagospodarowania lasu,
§  przeprowadzanie zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej.

Środowisko pracy i wymagania psychofizyczne
Zawórd operatora maszyn leśnych wiąże się z pracą otwartych przestrzeniach, takich jak obszary leśne i rolnicze, ale także budowy i tartaki. Zdarzają się także czynności, które wykonuje się w pomieszczeniach zamkniętych. Jednak większość prac odbywa się na zewnątrz, w różnych porach roku oraz warunkach atmosferycznych, dlatego też osoba zainteresowana taka pracą musi spełniać pewne warunki.
Operator powinien być osobą silną i odporną zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Musi być w pełni sprawny ruchowo oraz mieć dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, co jest niezbędne dla precyzyjnego manipulowania ciężkimi maszynami. Powinien mieć też sprawny układ kostno-stawowy, oddechowy oraz krwionośny. Ponadto jest to też praca stresująca, wymagająca dużej odpowiedzialności, w której nieuwaga może doprowadzić do wypadku.
Osoba pracująca jako operator maszyn leśnych, musi być więc rozważna, ostrożna i odpowiedzialna, mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi oraz dbałość o urządzenia. Powienien cechować się także refleksem, podzielnością i koncentracją uwagi oraz mieć wyobraźnię przestrzenną i zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań, gdyż musi skupiac się na kilku aspektach jednocześnie. Ponadto musi umieć właściwie zachowywać się podczas pracy w warunkach niebezpiecznych i reagować w sytacjach awaryjnych. Ważna jest także dokładność oraz zdolności techniczne, mechaniczne i manualne, które potrzebne są przy obsłudze maszyn. Nie bez znaczenia jest też odporność na monotonię pracy.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Pracy operatora maszyn leśnych nie wolno wykonywać osobom cierpiącym na zaburzenia równowagi i świadomości, osobom z wadami wzroku, niemozliwymi do skorygowania okularami lub soczewkami kontaktowymi oraz daltonistom. Przeciwwskazaniami są także schorzenia słuchu, choroby kręgosłupa, serca i układu krążenia, epilepsja oraz schorzenia układu oddechowego, astma, alergie. Warto też wiedzieć, że praca a wiąże się z ryzykiem zachorowań na choroby odkleszczowe.

Operator maszyn leśnych na rynku pracy
Większość ofert pracy dla operatorów dotyczy umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn leśnych, takich, jak harwester, forwarder oraz różnorodne pilarki i wykaszarki, które wykorzystywane są nie tylko w leśnictwie, ale także w innych działach gospodarki, jak transport czy budownictwo. Dlatego też operator maszyn leśnych może zostać zatrudniony w sferze usług na rzecz leśnictwa, budownictwa wodnego i drogowego, gospodarstwach  które wykonują czynności gospodarczo-leśne, organizacjach i biurach społeczno-gospodarczych, trudniących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni, a także w zakładach pracy, gdzie  niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach jest posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego. Operator maszyn leśnych może być zarówno pracownikiem etatowym, jak i przedsiębiorcą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz