piątek, 6 grudnia 2013

Absolwent psychologii a rynek pracy

Od kilkunastu lat statystyki podają, że o każdy indeks na psychologii ubiega się od 10 do 20 osób. Co to oznacza? Na pewno to, że są to studia, które znajdują się w czołówce najbardziej atrakcyjnych kierunków, a także to, że zawód ten daje szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o karierę zawodową i zatrudnienie.

Czy jednak każdy może zostać psychologiem? Otóż nie. Zawód ten wymaga pewnych predyspozycji. Osoba, która wiąże z nim swoją przyszłość powinna być przede wszystkim otwarta na innych ludzi, ciekawa świata, lubiąca własną osobę i oczywiście pragnąca nie tylko pracy z ludźmi, ale przede wszystkim pracy dla nich. Psychologia nie jest zwykłym kierunkiem, który polega tylko na przysłowiowym wkuwaniu i zdawaniu egzaminów. Są to studia, które powodują w nas samych zmiany wewnętrzne, rozwijające osobowość, zmieniające sposób patrzenia na świat i rozumienia go.

Jak jednak wygląda rynek pracy dla psychologów w Polsce?

Jeśli chodzi o zatrudnienie, absolwenci psychologii mają szerokie pole manewru. W zależności od wybranej przez siebie specjalizacji, mogą bowiem znaleźć zatrudnienie…
  • w szpitalach, klinikach, fundacjach, sanatoriach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, hospicjach, poradniach zdrowia psychicznego, gabinetach onkologicznych czy neurologicznych;
  • absolwent psychologii może również znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w poradniach dla dzieci i młodzieży, w szkołach, przedszkolach, w domach dziecka, ośrodkach interwencyjnych oraz szkolno – wychowawczych;
  • psychologowie współpracują również z policją, wojskiem, odwiedzają ośrodki karne i penitencjarne;
  • wiele firm nie funkcjonowałoby bez psychologów, to m.in. firmy doradcze, szkoleniowe, działy personalne, specjalne organizacje czy nawet urzędy pracy;
  • Absolwent psychologii może również badań zachowania konsumentów, mechanizmy oddziaływania reklamy, zajmować się tworzeniem wizerunku produktu, budowaniem marki, PR, a więc ma możliwość pracy w agencjach reklamy, w ośrodkach badań marketingowych, czy firmach PR.
  • absolwenci psychologii transportu mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badania kierowców i przychodniach medycyny pracy;
  • oczywiście bez względu na wybraną specjalizację, każdy dyplomowany psycholog może również pozostać na uczelni i prowadzić badania naukowe, nauczać na różnych szczeblach edukacji i zdobywać coraz to większe kwalifikacje i doświadczenie.

Jak widać, psychologowie są tak naprawdę wszechobecni. Nie powinni więc mieć problemu ze znalezieniem miejsca zatrudnienia. Wszystko to jednak zależy trochę od szczęścia, od aktualnej sytuacji na rynku pracy, a także od bieżącego zapotrzebowania na daną specjalizację.


Warto jednak dodać, że bycie absolwentem psychologii to tak naprawdę początek zarówno kariery zawodowej, jak również ścieżki edukacyjnej. Aby zdobyć bowiem kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na określonym stanowisku, niezbędne są odpowiednie kursy, szkolenia, czy studia podyplomowe.  Jest to więc zawód, który wymaga ciągłego doszkalania i pogłębiania wiedzy z równoczesnym zdobywaniem doświadczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz