poniedziałek, 7 stycznia 2013

Wszystko, co trzeba wiedzieć o urlopach okolicznościowych w 2013 r.urlopy okolicznościowe w 2013
Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego.  Dodatkowo pracownik ma prawo do tzw. urlopu okolicznościowego.  Pod powszechnie używaną nazwą  kryją się dni wolne od pracy, prawidłowo nazywane przepisami prawa jako: zwolnienia od pracy i usprawiedliwienia nieobecności w pracy.
Przysługują one pracownikowi w związku z ważnymi wydarzeniami:

 • Na okoliczność ślubu pracownik otrzyma 2 dni.

 • Z okazji narodzin dziecka również 2 dni. Można je wykorzystać w pewnym odstępie np. na przywiezienie dziecka ze szpitala do domu lub załatwienie formalności w urzędzie stanu cywilnego, czas jednak musi być ściśle powiązany z wydarzeniem.

 • Z powodu zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy przysługuje pracownikowi 2 dni.

 • W przypadku zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką, pracownik otrzyma 1 dzień.

 • Z okazji ślubu dziecka przysługuje 1 dzień usprawiedliwionego zwolnienia od pracy.

 • Urlop okolicznościowy należy się również, gdy pracownik otrzyma pismo urzędowe wzywające go do osobistego stawienia się w określonym miejscu i czasie, jest usprawiedliwiony na czas załatwienia formalności, może to być zwolnienie na kilka godzin lub całodzienny urlop.

 • Urlop na dzieci przysługuje pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, w wymiarze 2 dni, w ciągu roku kalendarzowego.

 • Dodatkowo artykuł 37 Kodeksu pracy gwarantuje przyznanie pracownikowi zwolnienia na czas poszukiwania pracy, w wymiarze 2 dni w okresie 2 tygodniowego i miesięcznego wypowiedzenia oraz 3 dni roboczych w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia.

W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, zachowuje on prawo do pełnego wynagrodzenia ustalonego przez pracodawcę w odrębnych przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Za każdym razem pracownik musi wystąpić z wnioskiem o udzielenie tzw. urlopu okolicznościowego, a pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia określonej liczby dni wolnych od pracy. W przypadku kiedy zdarzenie, które usprawiedliwiłoby naszą nieobecność ma miejsce podczas urlopu wypoczynkowego, urlop jest przerywany, w pierwszej kolejności zawsze udzielany jest urlop okolicznościowy.  Pracodawca jednak ma prawo za każdym razem poprosić o potwierdzenie wydarzenia, będącego przyczyną, która zmusiła pracownika do skorzystania z płatnego urlopu. Dokumentami potwierdzającymi zaistnienie zdarzenia są odpisy aktów narodzin czy zgonu, lub w przypadku ślubów odpisy aktów stanu cywilnego. [i]


[i] Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.)
 

 

1 komentarz:

 1. Nie wiedziałem o ślubie dziecka. Bardzo użyteczny artykuł.

  OdpowiedzUsuń