czwartek, 20 grudnia 2012

Rodzaje umów o pracę i ich charakterystykaTo, jakie aktualnie obowiązują rodzaje umów o pracę w Polsce, określa Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny. Tam warto zaglądać, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości związane z warunkami zatrudnienia lub jeśli po prostu chcemy szczegółowo poznać różnice pomiędzy poszczególnymi umowami. W sumie przed podjęciem pracy, a nawet już przed rozmową kwalifikacyjną w potencjalnym miejscu pracy, powinniśmy wiedzieć, co pracodawcy mogą nam zaproponować i z czym wiąże się podpisanie danej umowy… Wiedza taka z pewnością przyda się podczas ewentualnych negocjacji warunków zatrudnienia, a jeśli nawet negocjacji nie będzie, to przynajmniej będziemy pewni, że dokładnie wiemy, co nam proponują.

Ogólnie rzecz ujmując, jest tylko kilka opcji do wyboru…

Kodeks Pracy wyodrębnia cztery rodzaje umów:

 • na okres próbny,
 • na czas określony,
 • na czas wykonywania określonej pracy,
 • na czas nieokreślony.

Umowy zawierane na podstawie Kodeksu Cywilnego to:

 • umowa zlecenie,
 • umowa agencyjna,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o pracę nakładczą.

Krótko o każdej z nich…

Umowa na okres próbny może być zawarta pomiędzy danym pracownikiem, a pracodawcą tylko raz, maksymalnie na trzy miesiące. Poprzedza ona zwykle zawarcie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Stosowana jest na polskim rynku często i chętnie. Daje obu stronom możliwość wzajemnego sprawdzenia się i szansę na renegocjowanie warunków (na przykład płacowych).

Umowa o pracę na czas określony  może być w zasadzie zawarta na dowolnie długi lub dowolnie krótki czas, ale… podpisywana po raz trzeci przez te same strony staje się automatycznie (jeśli przerwy pomiędzy tymi umowami nie przekraczały miesiąca) umową o pracę na czas nieokreślony.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy zawierana jest w sytuacji, w której trudno precyzyjnie podać termin wykonania danego zadania. Stosowana często w przypadku zlecania konkretnych prac tzw. sezonowym pracownikom. Umowa wygasa z dniem wykonania określonej w niej pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony, zwana inaczej umową bezterminową, jest najkorzystniejsza spośród wszystkich rodzajów umów dla pracownika. Nie określa terminu zakończenia współpracy, a jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron niesie ze sobą zawsze większe obciążenie pracodawcy, niż zatrudnionego.

Umowa zlecenie – jeden z popularniejszych typów umów, polega na tym, że pracodawca zleca wykonanie określonej pracy w określonym terminie za ustalonym wynagrodzeniem. 

Umowa agencyjna ma zastosowanie w wybranych branżach. Zawierana jest między innymi przez agentów ubezpieczeniowych z towarzystwem ubezpieczeniowym, które reprezentują i na rzecz którego działają, przez pośredników finansowych i akwizytorów, etc. Na podstawie takiej umowy zatrudniony jest zobowiązany do pośrednictwa w zawieraniu umów w imieniu zlecającego.

Umowa o dzieło zobowiązuje zatrudnionego do wykonania określonego dzieła, czyli osiągnięcia założonego rezultatu. Może zawierać termin realizacji dzieła. Korzystna w przypadku, gdy dotyczy pracy dodatkowej, a nie takiej, która stanowi główne źródło dochodu zatrudnionej osoby.


Umowa o pracę nakładczą dotyczy świadczenia usług pracy chałupniczej. To coś pośredniego pomiędzy umową o pracę, a umową o dzieło. Najważniejszą jej cechą jest to, że musi określać wynagrodzenie spełniające wymogi związane z aktualnymi regulacjami płacy minimalnej.
 

1 komentarz:

 1. Tyle rodzajów umów. Szkoda, że mimo wszystko sporo jest tzw. śmieciowych.

  OdpowiedzUsuń