czwartek, 11 października 2012

Ranking uczelni wyższych w Polsce w 2012 r.Co roku wielu młodych ludzi musi podjąć jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu jaką jest wybór uczelni i kierunku studiów. To właśnie dla nich powstają coroczne rankingi szkół wyższych. Głównym wyznacznikiem tworzenia podobnych rankingów, ułatwiających młodym dobry start w zawodową przyszłość, jest jakość kształcenia i perspektywy znalezienia atrakcyjnej pracy.

Często to nie ilość tytułów naukowych i habilitacji świadczy o pozycji danej uczelni gdyż dla przyszłych studentów najważniejsze jest dobre przygotowanie praktyczne do wybranego zawodu i perspektywy jakie otwiera przed absolwentem dyplom wyższej uczelni. Siła naukowa uczelni wyrażona liczbą i jakością publikacji naukowych nie jest najważniejszym kryterium.
W tegorocznej edycji rankingu, podobnie jak w latach poprzednich, uczelnie oceniane były pod względem m. in. jakości kształcenia, potencjału naukowego, umiędzynarodowienia, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania, prestiżu wśród pracodawców oraz preferencji zatrudniania absolwentów przez pracodawców - i chyba to ostatnie kryterium jest najbardziej cenione wśród kandydatów na studia.

Pierwsze miejsce w rankingu uczelni wyższych 2012 zajął Uniwersytet Jagielloński, który toczy odwieczną walkę o pierwszą pozycję z Uniwersytetem Warszawskim – w tegorocznym rankingu na drugim miejscu. 

Po dwóch latach Uniwersytet Jagielloński ponownie jest liderem rankingu uczelni akademickich. Wprowadziliśmy system motywacyjny, który zachęca kadrę do pracy naukowej na wyższym poziomie. To pomaga nam rozszerzać zakres działalności naukowej naszej uczelni. – mówi profesor Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na trzecim miejscu, tuż przed Politechniką Warszawską, znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Wśród uczelni technicznych od wielu lat liderem jest Politechnika Warszawska.
Najlepszą uczelnią medyczną jest Collegium Medicum UJ.
W grupie akademii wychowania fizycznego zwycięża AWF we Wrocławiu.
Tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce obroniła Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy, zajęła ona też drugie miejsce w kraju wśród uczelni ekonomicznych. 
Tworzenie podobnych rankingów wykazuje mocne strony uczelni, motywuje władze do podjęcia działań potrzebnych do utrzymania wywalczonej pozycji, a kandydatom na studia ułatwia dokonanie najlepszego wyboru.[i]


[i]  Ranking uczelni wyższych w Polsce 2012 przygotowany na podstawie materiałów redakcji magazynu edukacyjnego "Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz