piątek, 9 marca 2012

Podwyżka stawki rentowej z 6% na 8% - kolejne zwolnienia w 2012 ?

Jak zmieniła się sytuacja na rynku pracy, co przyniósł pierwszy kwartał roku?

W styczniu stopa bezrobocia wzrosła o 0,8 pkt proc. i obecnie utrzymuje się na poziomie 13,3 % - podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Co oznacza, że od nowego roku przybyło 138,8 tys. Bezrobotnych. Analitycy już wcześniej informowali, że w styczniu stopa bezrobocia może wzrosnąć, ponieważ wielu pracownikom, z końcem roku, wygasły umowy czasowe, a w związku ze spowolnieniem gospodarczym, pracodawcy nie zatrudniają nowych pracowników.

Co jeszcze wpływa na spadek zatrudnienia wraz z początkiem roku?

Przedsiębiorcy i eksperci uważają, że zwiększenie (od 1 lutego 2012 r.) składki rentowej o 2 pkt proc. po stronie pracodawcy nie będzie sprzyjało zatrudnianiu nowych pracowników. Państwo samo generuje bezrobotnych!  Podniesienie składki rentowej z 6% do 8% powoduje, że pracodawcy zatrudniają mniej pracowników, ponieważ koszty utrzymania każdego  pracownika są coraz wyższe, w efekcie tworzą mniej miejsc pracy.

"Wielu pracowników zapozna się w tym roku, co to znaczy umowa śmieciowa. Pracodawcy, nie mogąc sobie poradzić, będą przerzucać obciążenia na pracowników i wielu z nich będzie mogło zapomnieć o podwyżkach, bo pracodawcy, zamiast zwiększać wynagrodzenia, będą płacić haracz do budżetu państwa" - powiedziała wiceprezes PiS.

Podwyższona składka rentowa wpływa niekorzystnie na finansowanie, zarówno dla pracownika jak i pracodawcy, który wszystkie koszty przerzuci na pracownika. Dla pracowników oznacza to oddalenie perspektywy podwyżek, ponieważ podwyżkę pochłonie składka rentowa. Istnieje także ryzyko zastępowania umów o pracę umowami „śmieciowymi” , do których również, w niedługim czasie, mogą zostać doliczane pełne składki. Innymi słowy, rząd łata dziurę w budżecie, zwiększając wpływy z pieniędzy podatników.
Na jakie jeszcze trudności napotykają pracodawcy, którzy planują zwiększyć zatrudnienie w swojej firmie, a tym samym dać nowe miejsca pracy osobom bezrobotnym? Czy państwo im to ułatwia?

Jakie czynniki najbardziej wpływają na ograniczenie zatrudnienia?

Nieprecyzyjne zapisy polskiego prawa, oraz częstotliwość z jaką się zmieniają, są kolejnym poważnym problemem osłabiającym wzrost zatrudnienia. Skomplikowany system podatkowy, niedostosowanie prawa pracy do realiów funkcjonowania przedsiębiorstw i zbyt długo trwające procedury administracyjne to kolejne bolączki z jakimi muszą się mierzyć polscy pracodawcy.


 http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11069497,PiS__podwyzszenie_skladki_rentowej_do_Trybunalu_Konstytucyjnego.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz