wtorek, 8 listopada 2011

Przyczyny bezrobocia w Polsce

Pojawiają się różne zdania i przypuszczenia na temat przyczyn bezrobocia w Polsce, takie jak:

- wejście na rynek pracy absolwentów szkół i pojawienie się tzw. wyżu demograficznego.
- unowocześnienie systemu pracy, przez pojawienie się maszyn i komputeryzacji, na skutek czego ludzie tracą pracę.
- podniesienie płacy minimalnej do 1500 zł.
- aktywność zawodowa emerytów, do której zaliczają się zarówno niskie emerytury, jak i wydłużanie wieku aktywności zawodowej , co powoduje, że pracujący emeryci, którzy chcą dorobić do emerytury blokują miejsca pracy innym ludziom, a bezrobocie wzrasta.

Zweryfikujmy przypuszczenia:

Młodzi bezrobotni

W tym roku na rynek pracy weszło ponad 400 tysięcy absolwentów szkół, niestety większość z nich nie znajdzie wymarzonej pracy bo nie ma doświadczenia zawodowego. Ratunkiem dla nich były do tej pory płatne staże i dotacje na rozwój własnego biznesu. Niestety większość osób ubiegających się o staże w drugiej połowie roku „odejdzie z kwitkiem”, gdyż urzędy nie mają już na nie pieniędzy. Bezrobotni, którzy składają wniosek o staż we wrześniu będę musieli na niego czekać aż do stycznia. Mniej pieniędzy jest również na aktywizację zawodową. W tym roku urzędy pracy otrzymały na różnorodne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu aż o 54% środków mniej, w stosunku do roku poprzedniego – informuje Dziennik Gazeta Prawna z dn. 28. 06. 2011 r. Bez dodatkowych środków z Funduszu Pracy sytuacja absolwentów i osób długotrwale bezrobotnych będzie się pogarszać.

Era postępu technologicznego i komputeryzacji

Żyjemy w czasach, w których coraz większą rolę zaczynają odgrywać maszyny i komputeryzacja życia codziennego. Ludzkie ręce zostają wyeliminowane na rzecz automatów wykonujących zaprogramowane zadania. Postęp technologiczny jest nieunikniony, jednakże nie każdą pracę człowieka może zstąpić maszyna.

Wyższa płaca minimalna

Niektórzy ekonomiści uważają, że po wprowadzeniu proponowanego projektu bezrobocie wzrośnie o kilka procent, ponieważ pracodawcy w takiej sytuacji zwolnią wszystkich, których praca nie jest tyle warta. 1500 zł brutto daje niewiele ponad tysiąc zł netto, czy z takiej pensji można się utrzymać?

Udział emerytów w rynku pracy

Na szczęście 16 grudnia 2010 r. weszła w życie ustawa o (zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw: Dz.U. nr 257, poz. 1726), zgodnie z którą emeryci łączący pobieranie świadczeń z pracą zarobkową muszą wybrać jedną z opcji. Przygotowując nowelizację ustawy rząd liczył, że Zakład Ubezpieczeń zaoszczędzi na wypłatach emerytur, tak się jednak nie stało. Wbrew oczekiwaniom rządu – jak donosi Dziennik Gazeta Prawna z dn. 12.10.2011 r. – większość wybrała świadczenia emerytalne, pozbawiając rząd 700 mln zł oczekiwanych zysków. Optymistyczny jest fakt, że dokonując takiego wyboru zwolnili miejsca pracy dla młodego pokolenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz