środa, 19 października 2011

Bezrobocie w Polsce – stopa bezrobocia w Polsce ?

Bezrobocie w Polsce – stopa bezrobocia w Polsce

Od kilku lat stopa bezrobocia w Polsce waha się w okolicach 9-12%. Najmniej korzystnym był rok 2009 kiedy to bezrobotnych było ponad 3 tyś, a współczynnik stopy bezrobocia osiągnął 12,1%.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego początek 2011 roku stanowił kontynuację, utrzymującego się od 2009 r. wzrostu liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w Polsce. Sytuacja zaczęła się zmieniać wiosną br. – od marca współczynnik ten nieznacznie ale sukcesywnie malał. Z każdym miesiącem GUS odnotowywał nieznaczny spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w Polsce. [1] Jednak wakacyjne ożywienie na rynku pracy nie trwało długo. Już we wrześniu stopa bezrobocia wzrosła 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca i obecnie kształtuje się na poziomie 11,7%. Jest to wzrost o 0,2 pkt proc. wobec tego samego okresu w poprzednim roku, podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powołując się na dane z urzędów pracy. Nadzieję na zmianę tej niekorzystnej sytuacji przynosi ustawa budżetowa na rok 2011, która przewiduje, że wskaźnik ten wyniesie na koniec 2011 r. 9,9%, o czym donosi Gazeta Prawna.

Które województwa oferują najwięcej miejsc pracy?

Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych obserwujemy w województwach: Wielkopolskim, Śląskim i Mazowieckim, gdzie przez ostatnie 3 lata współczynnik stopy bezrobocia wahał się pomiędzy 6,4% a 9,6%. A najwyższy obserwujemy niezmiennie od 2008 r. w woj. Warmińsko-mazurskim i Kujawsko-pomorskim, gdzie stopa bezrobocia waha się między 20,7% a 16,0%.[2]

Jakie zawody skazane są na bezrobocie?

Największe bezrobocie (wg Dziennik Gazeta Prawna z dn. 17.10.2011) panuje wśród przedstawicieli takich zawodów jak m. in.: sprzedawcy, ślusarze, ekonomiści, socjolodzy, politolodzy, krawcy, murarze. Związane jest to z dużą rotacją pracowników w zawodzie sprzedawcy bądź w przypadku np. ślusarzy niedostosowanie kwalifikacji do nieustannie zmieniającego się rynku i brak specjalistycznych umiejętności oczekiwanych przez pracodawców.

Rosnące bezrobocie wśród absolwentów

Niepokojący jest fakt, że coraz liczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowią absolwenci z wyższym wykształceniem . Ukończenie prestiżowej uczelni ze znakomitym wynikiem przestało już być przepustką do lepszej przyszłości. Absolwenci stanowią niemałą bo liczącą 10,5% grupę wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy do końca sierpnia 2011 roku, jak podaje serwis eGospodarka. Jest nadzieja, że od 1 października 2011 r. coś się w tej kwestii zmieni, bowiem nowa ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnie obowiązek monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów. Takie badania mają pomóc uczelniom w lepszym dostosowaniu kierunków i programów kształcenia do zmieniającego się rynku pracy, ale również maja być drogowskazem dla studentów przy wyborze uczelni – która gwarantuje im największe szanse na znalezienie zatrudnienia.[1] http://www.egospodarka.pl/tematy/bezrobocie-w-Polsce; 18.10.2011, 12:19

[2] http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2175_PLK_HTML.htm; 18.10.2011, 14:34

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz